[et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“4.23.1″ _module_preset=“default“ custom_margin=“0px|0px|0px|0px|false|false“ custom_padding=“0px|0px|0px|0px|false|false“ global_colors_info=“{}“][et_pb_row _builder_version=“4.23.1″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“4.23.1″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_text _builder_version=“4.23.1″ _module_preset=“default“ custom_padding=“||0px|||“ hover_enabled=“0″ global_colors_info=“{}“ sticky_enabled=“0″]

Създавайте неограничено количество фактури, когато поискате.

 • Без нужда да инсталирате нищо на компютъра си. Достатъчно е да имате интернет връзка,  за да отворите с браузъра си тази страница и можете веднага да създадете фактура.
 • Без нужда от регистрация. Просто въвеждате данните и следвате стъпките без да се налага да споделяте имейл адрес или да помните и въвеждате пароли.
 • Без да споделяте информация с нас. Нищо от това, което въвеждате в полетата не достига до нашите сървъри, нито се съхранява в наши бази данни. Целият процес по генериране на PDF документ се случва в браузъра.

Забележка: Ако имате въпроси и предложения, можете да използвате секцията за коментари в края на страницата.

Забележка 2: Поради спецификите на социалната мрежа, ако използавате програмата през линк от мобилната версия на Facebook, тогава няма да можете да изтеглите финалния PDF.

Решението е да кликнете „Отвори с Chrome“  oт менюто горе в дясно и тогава да зпочнете да създавате своята фактура. 

Започнете още сега като попълните следните полета:

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“4.23.1″ _module_preset=“default“ custom_padding=“0px|0px|0px|0px|false|false“ global_colors_info=“{}“][et_pb_row _builder_version=“4.23.1″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“4.23.1″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_code _builder_version=“4.23.1″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“]

[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“4.23.1″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_row _builder_version=“4.23.1″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“4.23.1″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_text _builder_version=“4.23.1″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“]

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТУРИТЕ

В случай, че имате нужда от повече инфромация за това какво е „фактура“ и за какво се използва, тогава можете да прегледате отговорите на следните често задавани въпроси от други потребители.

[/et_pb_text][et_pb_accordion _builder_version=“4.23.1″ _module_preset=“default“ custom_padding=“0px|0px|0px|0px|false|false“ global_colors_info=“{}“][et_pb_accordion_item title=“Как трябва да изглежда една фактура?“ open_toggle_background_color=“#f4f4f4″ closed_toggle_text_color=“#FFFFFF“ closed_toggle_background_color=“#ff6e00″ icon_color=“#ffffff“ _builder_version=“4.23.1″ _module_preset=“default“ custom_padding=“||||false|false“ custom_css_toggle_content=“margin-top: 10px;“ border_width_all=“0px“ global_colors_info=“{}“ toggle_font_size=“16px“ open=“on“]

Не съществува стриктен формат за това как трябва да изглежда една фактура. Това, което се изисква по закон (и според НАП), е тя да включва задължително следната информация:

 • наименование – ”ФАКТУРА”;
 • номер, който е десетразряден, с арабски цифри, без пропуски и повторения;
 • дата на издаване;
 • доставчик – име, адрес, ЕИК и ИН по ЗДДС;
 • получател – име, адрес, ЕИК и ИН по ЗДДС;
 • количество и вид на стоката, вида на услугата, както и техните единични цени;
 • данъчна ставка в проценти – 20%, 9% или 0%, като когато ставката е нулева или данъкът се дължи от получателя, основанието за прилагането на нулева ставка или неначисляване на данъка;
 • сума на сделката, включително данъчна основа и ДДС – това е общата сума на описаните във фактурата стоки и услуги с техните мерки, количества, единични цени и обща сума;
 • дата, на която е възникнало данъчното събитие за доставката или е получено авансовото плащане;
 • при вътреобщностна доставка на ново превозно средство, обстоятелство, определящо превозното средство като ново.

Фактурите, издавани от регистрираните по ЗДДС лица трябва да притежават и трайно вписани:

 • пореден номер;
 • гриф „оригинал”;
 • наименование;
 • идентификационен номер;
 • идентификационен номер по ДДС на доставчика.

Извън тези задължителни изисквания, фактурата може да изглежда както преценим за добре, включвайки и неща като своето лого, специфични цветове или по-интересна подредба на елементите.

 

[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=“Какво е фактура?“ open=“off“ open_toggle_background_color=“#f4f4f4″ closed_toggle_text_color=“#FFFFFF“ closed_toggle_background_color=“#ff6e00″ icon_color=“#ffffff“ _builder_version=“4.23.1″ _module_preset=“default“ custom_padding=“||||false|false“ custom_css_toggle_content=“margin-top: 10px;“ border_width_all=“0px“ global_colors_info=“{}“ toggle_font_size=“16px“]

Фактурата е официален финансов документ, издаван от продавача на стока или услуга, който служи за документиране на търговска транзакция.

Този документ съдържа подробна информация за продадените продукти или предоставените услуги, включително цени, количества и обща стойност. Фактурата има ключова роля в счетоводния процес, тъй като представлява основание за признаване на приходи и разходи, както и за начисляване на съответните данъци.

В България, фактурите са регламентирани от счетоводното законодателство и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

 

Те трябва да отговарят на определени законови изисквания, включително да съдържат уникален номер, дата на издаване, данни за продавача и купувача (включително идентификационни номера), описание на стоките или услугите, цена за брой или единица, обща стойност, данъчни ставки и дължим данък.

Издаването на фактура е задължително при всяка търговска сделка, и тя трябва да бъде предоставена на купувача. Фактурата служи като доказателство за извършената продажба и е основание за вписване в счетоводните регистри на двете страни.

В контекста на ДДС, фактурата е основен документ за начисляване и отчитане на данъка.

За разлика от проформа фактурата, която има предварителен и информационен характер, стандартната фактура е правно обвързващ документ, който удостоверява задължението на купувача да заплати посочената в нея сума.

В случай на забавено плащане, фактурата може да бъде използвана като основание за предявяване на иск в съда.

Освен като счетоводен документ, фактурата има и важна роля в управлението на паричните потоци на фирмите, като помага за проследяване на вземанията и задълженията.

Тя също така е важен документ при вътрешни и външни одити, тъй като улеснява проверката на финансовите операции и спазването на счетоводните стандарти.

 

[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=“За какво се използват фактурите?“ open_toggle_background_color=“#f4f4f4″ closed_toggle_text_color=“#FFFFFF“ closed_toggle_background_color=“#ff6e00″ icon_color=“#ffffff“ _builder_version=“4.23.1″ _module_preset=“default“ custom_padding=“||||false|false“ custom_css_toggle_content=“margin-top: 10px;“ border_width_all=“0px“ global_colors_info=“{}“ toggle_font_size=“16px“ open=“off“]

Фактурите са основен счетоводен инструмент, използван за документиране и удостоверяване на търговски транзакции.

Те представляват официално доказателство за продажбата на стоки или услуги, отразявайки подробности като количества, цени, обща стойност и данъчни данни. В България, издаването на фактура е задължително при всяка търговска операция, като тя играе централна роля в счетоводството, данъчното отчитане и финансовия контрол.

Фактурите са ключови за признаване на приходите и разходите в счетоводството, като улесняват точното и законосъобразно начисляване на данъци като ДДС. Те служат за доказателство при финансови одити, осигурявайки прозрачност и отчетност в бизнес операциите. Освен това, фактурите са важни за управлението на паричните потоци във фирмите, помагайки за наблюдение и контрол на вземанията и плащанията.

За фрийлансърите и бизнесите, фактурата е не само счетоводен документ, но и инструмент за клиентски комуникации, предоставяйки на купувачите ясна и подробна информация за извършените покупки.

Тя също така функционира като правно основание за изискване на плащания и може да бъде използвана като доказателство при търговски спорове или съдебни дела.

[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=“Трябва ли фрийлансърите да издават фактура?“ open_toggle_background_color=“#f4f4f4″ closed_toggle_text_color=“#FFFFFF“ closed_toggle_background_color=“#ff6e00″ icon_color=“#ffffff“ _builder_version=“4.23.1″ _module_preset=“default“ custom_padding=“||||false|false“ custom_css_toggle_content=“margin-top: 10px;“ border_width_all=“0px“ global_colors_info=“{}“ toggle_font_size=“16px“ open=“off“]

По закон трябва да се издава фактура за всяка търговска сделка. 

Всеки фрийлансър, който е надлежно регистриран като упражняващ свободна професия или ако предоставя услуги чрез своя фирма, е длъжен да издава фактури на своите клиенти. 

Ако нямате право да издавате фактури, тогава е много вероятно и да нямате право да упражнявате дейност като фрийлансър. Изключение прави работата на граждански договор, при която работодателя е длъжен да плати авансово данъците и осигуровките от името на фрийлансъра.

[/et_pb_accordion_item][/et_pb_accordion][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“4.23.1″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_row _builder_version=“4.23.1″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“4.23.1″ _module_preset=“default“ global_colors_info=“{}“][et_pb_comments show_avatar=“off“ module_class=“comment-section“ _builder_version=“4.23.1″ _module_preset=“default“ form_field_font_size=“16px“ custom_css_free_form=“||||||“ custom_css_name_field=“width: 100% !important;“ custom_css_email_field=“width: 100% !important;“ custom_css_website_field=“width: 100% !important;“ global_colors_info=“{}“][/et_pb_comments][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Вашият коментар