You are currently viewing Каква е най-важната ни задача като фрийлансъри или предприемачи?

Каква е най-важната ни задача като фрийлансъри или предприемачи?

Един от любимите ми автори на бизнес тематика – Дан Кенеди, казва, че сред най-важните ни задачи като предприемачи и фрийлансъри е да ДОБИВАМЕ ПАРИ от бизнеса си.

Оказва се, доста хора изобщо не стигат до подобен момент, въпреки че някои от тях въртят милионни обороти.

Какво се има предвид тогава?

###

Нека започнем от малко по-далеч:

От счетоводна гледна точка, всяко стопанство и дори домакинство разполага с 5 основни сметки:

1) Сметката на активите

Това са вещи и интелектуална собственост, които можете да продадете и да получите пари. Например вашето жилище, вашият автомобил, някой депозит в банка и т.н.

2) Сметката на пасивите

Това са неща, за които се очаква вие да давате пари. Това са пари, които дължите. Един ипотечен кредит е чудесен пример за пасив.

3) Сметката на приходите

Приходът е нещо, което увеличава стойността по вашите сметки. Например вашата заплата или ако някой ви плаща наем. Приход също може да бъде лихва по депозит или пък дивиден от акции.

4) Сметката на разходите

Разходът е нещо, което намалява стойността по вашите сметки. Това са битовите разходи за ток, вода и парно. Или пък ремонта на колата, почивката в чужбина, пазара след работа.

5) Сметката на собствения капитал

Собствения капитал е нетния резултат, който се получава след като извадите от стойността на вашите активи, стойността на вашите пасиви.

Активи – Пасиви = Собствен Капитал (нетен резултат)

Уточнявайки това, нека се върнем на най-важните ни задачи в ролята на фрийлансъри и предприемачи. Една от тях е:

Да добиваме пари от бизнеса си…

Или иначе казно, така да управляваме своите активи, пасиви, приходи и разходи, че собствения капитал да расте.

Има предприемачи, които никога не генерират собствен капитал, а всичко, което имат е „заключено“ в техните фирми под формата на стока, бъдещи вземания, техника, офиси и прочее.

На хартия те се водят милионери, но напрактика са под огромен риск.

От друга страна, предприемачите със собствен капитал са в много по-добра позиция:

  • Те имат кешови наличности по собствените си сметки
  • Имат дългосрочни инвестиции в имоти
  • Имат инвестиции на фондовия пазар
  • Имат „участия“ в други компаниии
  • Често нямат почти никакви заеми или ако имат заеми, те генерират приход и се самоизплащат

Апликацията, по която работя отскоро, има за цел да ни помага да управляваме по-лесно „сметките си“ и винаги да знаем „нетния си резултат“, който генерираме.

Има ли избощо такъв?

Колко е той?

Как бихме могли да го подобрим?

Саше Вучков

Опитен фрийлансър с богато портфолио, който споделя опита си на българския и международния пазар. Код. Автоматизация. Изкуствен Интелект. Плюс изпитани маркетинг и бизнес системи за разрастване на вашия бизнес или фрийланс кариера.

Вашият коментар