You are currently viewing Фрийлансъри: Как да имаме неограничен поток от поръчки като впрегнем суровата мощ на един пазарен закон

Фрийлансъри: Как да имаме неограничен поток от поръчки като впрегнем суровата мощ на един пазарен закон

Въпреки че икономическите специалности са едни от най-преподаваните в българските университети, аз съм останал с впечатлението, че средния българин и дори самите дипломирани икономисти изпитват трудности да направят връзката между теоретичните постановки от учебниците и реалните условия на пазара.

Говорил съм си с не малко хора на икономически теми и при един такъв разговор оставаш с впечатлението, че всичко им е ясно.

Когато им погледнеш реалната ситуация обаче…

Често най-икономически грамотните по критериите на българското висше образование изпитват най-големи перипетии да извлекат реална полза от нещата, за които така уверено говорят.

Даже го има ето това меме за Петър и Марин…

Петър, който е бакалавър по Икономика има няколко кредита, не може да си намери работа и смята, че онези без “Вишу” са глупави. А пък Марин, който е със средно образование и няколко години чиракуване, няма заеми, изкарва висока заплата и … В момента спира тока на Петър, заради неплатени сметки.

Това е колкото забавно, толкова и тъжно…

Но не го записвам този подкаст, за да нищим плачевното състояние на българската образователна система.

Записвам го, за да открием:

Kак да бъдем като Марин, а не като Петър

Независимо от това дали имаме висше образование или не.

Всъщност, често не ни трябва нищо повече от това да разбираме практическите измерения на един или два принципа, за да се справяме повече от успешно на пазара.

Основният от тези принципи е Законът за търсенето и предлагането.

Той е едно от първите неща, които се учат в специалностите по Микроикономика и Макроикономика. Това съвсем не е случайно. В крайна сметка именно той води до раждането и съществуването на пазарите, търговията, икономическата инициатива.

С негова помощ можем да анализираме връзката между предлагането на една стока или услуга, нейното търсене и цената, на която се сключват сделките.

Разбирайки това, ние можем по-лесно да продаваме услугите си като го правим със задоволителни маржини, които ни осигуряват печалба.

Но какво точно казва Закона за търсенето и предлагането?

Законът разкрива как се формират цените на стоките и услугите в резултат на връзката между тяхното търсене и предлагане. Ако твърде много хора предлагат някаква услуга и в същото време няма толкова заинтересувани, които да плащат за нея, тогава цената започва да спада.

Какъв е резултатът?

Някои от доставчиците на услугата фалират или се отказват. Ако търсенето изобщо изчезне, тогава цената на услугата е КРЪГЛА НУЛА.

Никой няма интерес да продава безплатно нещо, което никой не иска, съответно изчезва и цялото предлагане, което е съществувало.

Пример за това са някои от професиите на 19 век. Знаете ли, че преди да се измислят часовниците с аларма, хората в Англия са плащали на така наречените „Knocker Upper“ (Високопочукващите).

По това време се случва Първата индустриална революция. Започват да се отварят много заводи покрай градовете, които изсмукват селското население и го превръщат в работническа класа.

Съответно всичките тези нови работници е трябвало да следват някакъв ежедневен график на работа

Часовници с аларми все още не са измислени и така се появява професията на Високопочукващите. Те са били ранобудни пилета с дълги прътове, които са обикаляли градските улици и са събуждали хората, като почукват по прозорците.

Освен аларми, по това време все още няма и надеждни асансьори, така че повечето къщи и сгради не са се строели по-високи от няколко етажа.

До края на 40-те и 50-те години на 20 век, професията на Високопочукващите изчезва почти напълно. Защо? Появяват се часовниците с аларма, събуждането по телефона и започват да се строят доста високи сгради.

Съответно търсенето изчезва напълно, а с него изчезва напълно и предлагането.

Разбира се, законът за търсенето и предлагането казва и обратното: Ако търсенето на някаква стока или услуга сериозно надхвърля възможностите на доставчиците да я предлагат, тогава нейната цена започва да расте. И тя расте, докато клиента може да си я позволя и вярва, че тя си заслужава.

Но расте и докато не навлязат твърде много нови играчи, привлечени от високите печалби.

Какво ни говори всичко това?

Това ни говори за един КЛЮЧОВ МОМЕНТ, който избягва на толкова много фрийлансъри и стартиращи предприемачи.

За да прочетете целия материал, просто попълнете своя имейл адрес и натиснете бутона.

Ще получите имейл с линк за отключване.

Саше Вучков

Опитен фрийлансър с богато портфолио, който споделя опита си на българския и международния пазар. Код. Автоматизация. Изкуствен Интелект. Плюс изпитани маркетинг и бизнес системи за разрастване на вашия бизнес или фрийланс кариера.

Вашият коментар